Категории

Автори

Вдъхновения

Медът е..., Нели Балабанова

Медът е нектар на мечтите.

Не можеш да имаш всичко, Ан Ландърс

Не можеш да имаш всичко. Къде ще го сложиш?

След 50 години няма да има значение...

След 50 години няма да има значение каква кола караш, в каква къща живееш, колко пари имаш в банковата си сметка и какви дрехи носиш. Но светът може да е малко по-добър, защото си изиграл съществена роля в живота на едно дете.

Началото е повече, Аристотел

Началото е повече от половината на цялото.

Жената е единственото същество, Ейбрахъм Линкълн

Жената е единственото същество, от което се страхувам, знаейки, че няма да ме нарани.

Най-голяма е опасността в началото и в края, К. Бьорне

Най-голяма е опасността в началото и в края на всяко начинание; корабите се разбиват близо до брега.