Категории

Автори

Вдъхновения

И най-добрата война е..., Слави Трифонов

И най-добрата война е сто пъти по-страшна от най-лошия мир!

Но който търси само суета, Уилям Шекспир

Но който търси само суета, Изгубва всичко свое в отплата. От глупост плаща скъпо глупостта от простота презира простотата.

Научи ме да не искам непостижимото, Неизвестен автор

Научи ме да не искам непостижимото и да не плача за непоправимото.

Истинското изкуство на разговора, Дороти Невил

Истинското изкуство на разговора не е само в това да казваш необходимото на подходящо място, а и да премълчиш погрешното в момент на изкушение.

Най-много страдания в живота ни причиняват...

Най-много страдания в живота ни причиняват не тези, които мразим, а тези, които обичаме.

В любовта обичаният бива схващан като неповторимото, Виктор Франкъл

В любовта обичаният бива схващан като неповторимото в своето съществуване и уникално по своята същност същество, което той е. Обичаният няма заслуга за това, че в любовта са осъществени като ценност уникалността и неповторимостта на неговата личност. Любовта не е "заслуга", а милост.

Не мога да проумея как успяваш да обичаш, Ричард Бах

„Не мога да проумея как успяваш да обичаш тълпа озверели птици, които току-що са се опитали да те убият.”

Проблемът на света е..., Бъртранд Ръсел

Проблемът на света е, че глупавите са самоуверени, а умните винаги се колебаят.

Моите мечти нямат граници...

Моите мечти нямат граници - аз винаги искам невъзможното.

Забелязвайте всичко, Папа Йоан XXIII

Забелязвайте всичко; прощавайте много; поправяйте малко.