Човешки ресурси

В Кризисния център работят 13 служители.

  • Ръководител – пълен работен ден
  • Социален работник – пълен работен ден
  • Социален сътрудник – шестима почасово
  • Психолог/Психотерапевт – почасово
  • Юрист – почасово
  • Касиер – непълен работен ден
  • Счетоводител – непълен работен ден
  • Шофьор – непълен работен ден

В дейностите на Кризисния център са включени и доброволи, които преминават през въвеждащо и специализирано обучение за работа с жертви на насилие и трафик.