Партньори

Настаняването на деца в Кризисен център „Самарянска къща” става след издаване на заповед от съответната Дирекция „Социално подпомагане”, в случаите без придружител. Отделът „Закрила на детето” води случаите на настанените деца и участва в планирането на провежданата интервенция.

Община Стара Загора е припознала услугата Кризисен център като необходима в общността и е предприела действия по разкриването й като делегирана от държавата дейност. Освен това, като партньор осигурява подкрепа и съдействие на Сдружението в усилията за социално включване на настанените потребители.