Услуги

  • Временен подслон за детето или жената (с нейните деца).
  • Осигуряване на храна и облекло съобразно индивидуалните нужди.
  • Социална подкрепа по време на престоя в Центъра:

- оценка на собствените ресурси за самостоятелен живот;

- индивидуален план за работа;

- емоционална подкрепа;

- интензивно социално посредничество – консултиране и насочване;

- материална подкрепа за настанените в Центъра (лимитирана по индивидуална преценка);

- подкрепа и посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в семейството – работа с разширеното семейство, подкрепяща среда и др.

  • Психологическо консултиране.
  • Юридическо консултиране.
  • Медицинска помощ.