Лиценз за социални услуги за деца, Център за обществена подкрепа и Звено "Майка и бебе"

Лиценз за социални услуги за деца, Център за обществена подкрепа и Звено "Майка и бебе"

Лиценз от Държавна агенця за закрила на детето № 0703 от 27.03.2015 г.

Дата на валидност: 27.03.2018 г.
Издаден на: Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора
Обхват на лиценза: Център за обществена подкрепа и Звено "Майка и бебе"