ЛИЦЕНЗ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР "САМАРЯНСКА КЪЩА"

ЛИЦЕНЗ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР "САМАРЯНСКА КЪЩА"

Лиценз от Държавна агенця за закрила на детето № 0758 от 01.10.2015 г.
Дата на валидност: 01.10.2018 г.
Издаден на: Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора
Обхват на лицензаКризисен център "Самарянска къща"