ЛИЦЕНЗ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР "САМАРЯНСКА КЪЩА"

ЛИЦЕНЗ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА, КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР "САМАРЯНСКА КЪЩА"

Лиценз от Държавна агенця за закрила на детето № 1358 от 19.12.2018 г.
Дата на валидност: 19.12.2021 г.
Издаден на: Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора
Обхват на лицензаКризисен център "Самарянска къща"