Лиценз за социални услуги за деца, Приемна грижа

Лиценз за социални услуги за деца, Приемна грижа

Лиценз от Държавна агенця за закрила на детето № 0640 от 14.05.2014 г.
Дата на валидност: 14.05.2017 г.
Издаден на: Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора
Обхват на лиценза: Приемна грижа