УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Удостоверение за регистрация №422-01 за предоставяне на социални услуги 
Център за обществена подкрепа

Издадено от: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане
Издадено на: Сдружение "Самаряни" 
Дата на издаване: 13.10.2009 г.
Дата на преиздаване: 04.12.2015 г.