Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Кризисен център "Самарянска къща"

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Кризисен център "Самарянска къща"

Удостоверение за регистрация № 00422-0008 за предоставяне на социални услуги 
Кризисен център "Самарянска къща"
Издадено от: Агенция за социално подпомагане
Издадено на: Сдружение "Самаряни" 
Дата на издаване: 04.01.2019 г.
Дата на преиздаване: 19.12.2021 г.