Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Кризисен център "Самарянска къща"

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Кризисен център "Самарянска къща"

Удостоверение за регистрация №422-04 за предоставяне на социални услуги 
Кризисен център "Самарянска къща"
Издадено от: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане
Издадено на: Сдружение "Самаряни" 
Дата на издаване: 14.10.2009 г.
Дата на преиздаване: 04.12.2015 г.