Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Наблюдавано жилище

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Наблюдавано жилище

Удостоверение за регистрация №422-05 за предоставяне на социални услуги 
Наблюдавано жилище

Издадено от: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане
Издадено на: Сдружение "Самаряни" 
Дата на издаване: 02.03.2010 г.
Дара на преиздаване: 04.12.2015 г.