Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Приемна грижа

Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги, Приемна грижа

Удостоверение за регистрация №422-06 за предоставяне на социални услуги 
Приемна грижа

Издадено от: Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане
Издадено на: Сдружение "Самаряни" 
Дата на издаване: 17.05.2011 г.
Дата на преиздаване: 04.12.2015 г.