Новини

Търсим социален сътрудник

Внучето на баба

Обявление за свободно работно място № 020/14.05.2018 г.

Как Петя сложи край на насилието в живота си?

Дари за юридическа подкрепа на жени, жертва на насилие!

В един горещ юлски петък, на консултативна телефонна линия - 042/641111, се обажда женски глас. Изпълнена с тревога и страх, жена съобщава, че незабавно трябва да напусне жилището, в което живее заедно с детето си и неговия баща, иначе той заплашва, че ще я убие. Два часа по-късно, на прага на “Самарянска къща”, с посърнало лице, се появява Петя, заедно с едва  2-годишния й син, със зачервени от плач очи. Тя е само на 24 години, а това е поредният път, в който търси съдействие, за да се избави от насилието, оказвано върху нея и сина й.

Иновативна социална услуга предлага Сдружение “Самаряни” на територията на с. Калитиново!

Къщата

Стартиралия през м. януари, 2018 г., самарянски проект “Къщата на семейството и общността” (КСО), благодарение на финансовата подкрепа на Фондация “Лале” и Фондация “ОАК”, по Програма “Силата на семейството и общността”, в партньорство с Кметството на с. Калитиново и Община Стара Загора, получи Лиценз от Държавната Агенция за закрила на детето № 1250 от 03.04.2018 г., и Удостоверение за регистрация от Агенция социално подпомагане № 00422-0007 със Заповед № РД1-139/16.04.2018 г., с което се превърна в иновативна социална услуга.

Лиценз за социална услуга за деца, "Къщата на семейството и общността"

Лиценз за социална услуга за деца, "Къщата на семейството и общността"

Лиценз от Държавна агенця за закрила на детето № 1250 от 03.04.2018 г.

Дата на валидност: 03.04.2021 г.
Издаден на: Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора
Обхват на лиценза: "Къщата на семейството и общността", с. Калитиново