“Чуй ме!” - когато тялото и душата помнят болката от насилието...

Чуй ме!

Жени и момичетата, деца и семейства по целия свят, без значение на раса, култура и етнос, преживяват насилие. Прекалено дълго и безнаказано, мълчанието, стигмата и срамът довеждат до нарушаване на правата на много хора, а насилието се настанява в много домове. Тези истински истории се нуждаят да бъдат изведени на светло. Тези хора имат нужда да бъдат чути! Затова, в рамките на информационната кампания „16 дни на активизъм срещу домашното насилие”, под мотото “Чуй ме!” (#HearMeToo), Сдружение “Самаряни”, за пореден път ще насочи вниманието на цялата общност към усилията, които се полагат и към услугите, които се предоставят за предотвратяване и прекратяване на насилието срещу деца, момичета, жени... Избраният цвят на кампанията е оранжев, за да може чрез него да се изрази идеята, че има бъдеще, без насилие.

Безмълвният, понякога, призив на пострадалите от насилие, трябва да бъде чут!

“Чуй ме!” - когато тялото и душата помнят болката от насилието... Те имат нужда от “малко местенце за споделяне”, сред динамиката на живота в големия град…

“Чуй ме!” са уютни срещи в отворени пространства, на различни места в града, където всеки може да се срещне с други хора, и, през своя или чуждия опит, да чуе или да бъде чут относно темата за насилието у дома...

Затова, заповядай заедно с нас в “Чуй ме!”, ето кога и къде:

  • 26.11.2018 г., от 11:00 часа, Арт фоайе на Радио Стара Загора;

  • 28.11.2018 г.,  от 10:00 часа, Педагогически факултет на Тракийски университет - Стара Загора;

  • 07.12.2018 г., от 15:30 часа, Централно управление на Сдружение “Самаряни”.

В случай, че отвореното пространство за срещи “Чуй ме!” е голямо за теб или все още не си готов да говориш в такъв по-широк кръг от хора, можеш да уговориш свое “малко местенце за споделяне” на тел.: 0878394252, където да бъдеш чут, лице в лице, за важните за теб неща относно живота, без насилие!

* * *

Кризисен център „Самарянска къща“
Вече почти 15 години, Сдружение “Самаряни” предоставя услуги на деца и жени, пострадали от насилие.

Една от най-ранните и основни програми, по които организацията развива своята дейност, е Програма “Закрила и подкрепа на жертви на насилие”. Тя обхваща изпълнението на общо 18 различни проекта, като стартира през 2004 г. с разкриването на най-големия в страната, 18-местен, Кризисен център “Самарянска къща”.
Днес, след повече от 14 години на динамично развитие и преодоляване на множество предизвикателства, Кризисният център на Сдружение "Самаряни" продължава да е най-големият функциониращ център в южна България - сега с капацитет от 15 места. В него се осъществява кризисно настаняване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца. Изпаднали в състояние на силен стрес, след преживяно насилие, останали без подслон, доходи, емоционална или материална подкрепа от близки хора, идвайки в Кризисния център, в една защитена среда, жените и децата им получават напълно безплатно необходимата им психо-социална помощ и професионална подкрепа в процеса на възстановяването им.  
Сега, към Кризисен център "Самарянска къща” функционират следните звена: “Кризисно настаняване”, „Приемна за подкрепа”, „Консултативна телефонна линия“ - 042/641111 и „Терапевтични програми”.
От м. януари, 2004 г., до м. ноември, 2018 г., включително, сумарният брой на клиентите, ползвали различните услуги по периоди, е следният: настанени в Кризисния център – общо 705 клиенти, като 408 от тях са деца – 403 заради домашно насилие и 30 заради трафик.