10 години "Самарянска къща" подкрепя жени и деца пострадали от насилие

10 години кризисен център "Самарянска къща"

Днес, 14 януари, 2014 година се навършват 10 години от създаването на Кризисен център „Самарянска къща“. Центърът функционира от януари 2004 г., като в него се предоставя възможност за кризисно настаняване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие, останали без подслон, доходи, емоционална или материална подкрепа от близки хора. Специализиран екип предоставя непосредствена социална подкрепа за разрешаване на най-спешните им нужди. Усилията на специалистите са насочени към задоволяване на ежедневните потребности, осигурява се социално-психологическа подкрепа за възстановяване и интеграция. За всички потребители услугите са напълно безплатни. 

През всички тези години „Самарянска къща“ е осигурила на над 450 човека защитена среда, която е базово условие за процеса на възстановяване след нанесените травми. Към момента 14 жени и деца намират опора и подкрепа в Центъра, за да сложат ново начало на един достоен живот.

Ако сте били потърпевш или свидетел на насилие, ако имате нужда от съвет, помощ или подкрепа, можете да ги получите напълно безплатно, като анонимността на Вас и на Вашите близки ще бъде запазена. Потърсете ни на 042/64 11 11.

042/64 11 11 е гореща телефонна линия за жени и деца, претърпели насилие. Линията, която се поддържа се от Сдружение „Самаряни“  е отворена 24 часа и на нея могат да потърсят помощ жени и деца, станали жертва на насилие; могат да се обадят близки, роднини или съседи, станали свидетели на такова. На телефонната линия отговарят специалисти, които могат да помогнат компетентно по всички въпроси, свързани с домашното насилие, както и да дадат информация по какъв начин Сдружението може да окаже подкрепа или да насочи към друга по-подходяща за случая институция или услуга.