Новини от Февруари 2018

Ден на розовата фланелка

Ден на розовата фланелка

Всяка година последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище.

Общо събрание

Общо събрание

О Б Я В Л Е Н И Е

На 26.03.2018 г., от 18:00 ч., в сградата на Централното управление на Сдружение „Самаряни“, намираща се на адрес: гр. Стара Загора, ул. “Патриарх Евтимий” № 57 (южен вход от ул. „Братя Жекови“), ще се проведе редовно Общо събрание на членовете на Сдружение “Самаряни”, на основание чл. 19, ал.1 от Устава на организацията.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Одобряване, освобождаване и изключване на членове на Общото събрание.

Утре да дойдете пак!

вътрешно обучение

Както, когато отидеш на гости на близък, се чувстваш “добре дошъл”, топло посрещнат и получил специално внимание, така и в КЪЩАТА, в с. Калитиново, още с пристигането на екипа ни от Стара Загора, за да проведем планираното вътрешно обучение, ни посрещна ухание на домашно приготвена баница и студен айран. След това всичко беше по-приятно и дискусиите и обсъжданията бяха ползотворни.

Среща-дискусия с медиите

среща-дискусия

Неведнъж, в нашето ежедневие, ние ставаме свидетели как шокиращи ситуации на дискриминация и насилие, се отразяват в медийното пространство. Затова, при изпълнението на проект “Лаборатория за НЕнасилие”, предвидихме специално място за активно взаимодействие с представители на местните и национални медии.

“Лаборатория за НЕнасилие” стартира Сдружение “Самаряни”

лаборатория за НЕнасилие

Най-новият проект на Сдружение “Самаряни” стартира през м. февруари.