Новини от Февруари 2018

“Лаборатория за НЕнасилие” стартира Сдружение “Самаряни”

лаборатория за НЕнасилие

Най-новият проект на Сдружение “Самаряни” стартира през м. февруари.

И през 2018 г. "баби" и "внучета" ще прекарват време заедно

Внучето на баба

След кратка пауза, проектът "Внучето на баба", финансиран от холандската организация "Chicho Foundation", продължава да се реализира в гр. Стара Загора. Той е насочен към тежкоболни деца, лишени от родителска грижа с множествени увреждания, трудно подвижни, настанени в специализирани институции, за които се грижат „социални сътрудници“ или наречени от всички нас „баби“. Между децата и жените се поражда дълбока емоционална връзка. Всяка една от трите баби по проекта се занимава с три "внучета", всеки ден по четири часа.