Новини от Юли 2018

Покана за дарителство в подкрепа на жена

дарителство
Всеки може да бъде велик..., защото всеки може да прави услуги. За това не е необходимо да си завършил колеж. Не е нужно и да можеш правилно да съгласуваш подлога и сказуемото. Имаш нужда само от сърце, пълно с милосърдие.

Трима младежи бяха настанени в Наблюдавано жилище - Стара Загора

Наблюдавано жилище

През м. Юли, две девойки и един младеж заживяха в Наблюдавано жилище - Стара Загора, съответно в апртаментите в кв. "Железник" и кв. "Зора". И тримата младежи са на възраст 20-21 години, напуснащи ЦНСТ и ДДЛРГ, днес те отправят поглед напред към възможността за самостоятелност. Двама от младежите все още учат, за да завършат своето средно образование, а едно от момичетата вече е взело своята диплома и търси своята първа работа.

Библиотека на играчките

Библиотека на играчките

Благодарение на Фондация "Лале", в гр. Търговище, от 19 до 20.07.2018 г., бе проведено обучение по Елементът Игра за организациите работещи по програмата "Сигурен старт" в България - Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора, Клуб на НСО, гр. Търговище, Сдружение "Съучастие", гр. Варна. Водещи на обучението бяха специалистите от Фондация за децата в риск по света.

Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика

Обучение Работа с трудни клиенти

Цветана Латева, социален работник в Наблюдавано жилище - Стара Загора и Златомира Колева, социален работник в Кризисен център "Самарянска къща" взеха участие в обучение на Фондация "Асоциация Анимус" по темата: "Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика", провело се от 18 до 20.07.2018 г., в гр. Царево, в Българо-германския център за професионална квалификация.

Търсим социален сътрудник в Кризисен център "Самарянска къща"

Самарянска къща

Сдружение "Самаряни" търси да назначи социален сътрудник по ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР в Кризисен център "Самарянска къща" за жени и деца, жертви на насилие и трафик.

"Самарянска къща" е комплекс от краткосрочни социални услуги в подкрепа на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране, както и социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса. 

Изисквания: