Новини от Февруари 2019

Работна среща на организациите по Програма "Сигурен старт"

Сигурен старт

На 27 и 28 февруари, в гр. София се проведе Работна среща на представители на организациите, финансирани в рамките на инициативата "Сигурен старт" от Фондация "Лале" и Фондация "ОАК". В рамките на срещата бяха обсъдени стандартите на програмата "Сигурен старт" в България, както и споделени практики и възможности за интегриране на нови услуги.

Ден на розовата фланелка

Розова фланелка

Всяка година, последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Позната е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците в световните инициативи носят розово, за да символизират своята позиция на неприемане на тормоза в училище.

Болницата за плюшени мечета отваря врати в с.Калитиново!

Болница за мечета

След изключително успешните издания на БОЛНИЦАТА ЗА ПЛЮШЕНИ МЕЧЕТА в гр.Стара Загора и с.Братя Кунчеви, по покана на КЪЩАТА на семейството и общността, на 23.02. (събота), от 10:30 до 14:30 часа, за осми пореден път Болницата ще отвори широоооко врати за всички плюшени пациенти в КЪЩАТА в с. Калитиново!

Информационна среща с екипа на А21

А21

На 21.02., в Терапевтичната зала на Сдружение "Самаряни" се състоя информационна среща между част от екипа на неправителствената организация А21, Кризисен център "Самарянска къща" на Сдружение "Самаряни", Дирекция "Социално подпомагане" и "Отдел закрила на детето".

Кризисна интервенция при преживели домашно насилие

кризисна интервенция

На 07 и 08 февруари, Людмила Трифонова, старши социален работник от Кризисен център "Самарянска къща" участва в проведеното от Фондация „Асоциация Анимус” в гр. София, двудневно обучение - "Кризисна интервенция при преживели домашно насилие". Подходящо за психолози и социални работници, работещи в кризисни центрове и ЦОП, както и за по-широк кръг специалисти, консултиращи деца и семейства в ситуация на родителско отчуждение, обучението цели да развие основни умения за кризисна интервенция с фокус върху кризата при преживяно насилие.