Ателие "Аз обичам мама"

Аз обичам мама

Един от най-любимите празници на всяко дете е празникът на мама - 8-ми март. В КЪЩАТА на семейството и общността в село Калитиново това беше радостен повод за среща с децата, с които "тайно" оргнизирахме ателие за изработване на картички, грамоти и специални послания за всяка любима мама. Деца на възраст от 4 до 10 години се включиха с голямо любопитвство и ентусиазъм в творческите дейности. Малките деца, до 5 години, дойдоха в КЪЩАТА, придружение от своите по-големи каки и батковци, за да направят своите приятни изненади. По-големите деца също се активизираха и също сътвориха свои подаръци за празника на мама. Усмивките на децата поканиха лъчите на пролетното слънце, което направи КЪЩАТА оживена и пълна с радостен шум. Бяха прочетени познати любими стихотворени за мама, а две малки дами и един кавалер изтанцуваха специален танц за мама. След близо два неусетни часа, в ръцете на децата грееха шарени, красиви картички и грамоти с лични послания и много любов. А ние, екипът от Самаряни, с въодушевление отбелязахме хубавото начало на дейностите в КЪЩАТА на семейството и общността, един проект, който се реализира благодарение на финансовата подкрепа на Фондация “Лале” и Фондация “ОАК” по Програма “Силата на семейството и общността”.

***

Кратка информация за Проект: “КЪЩАТА на семейството и общността”

 
Иновативната идея на този проект е нов тип услуга, включваща обособяването на пространство - КЪЩАТА на семейството и общността, в с. Калитиново, община Стара Загора, която по същество е тип общностен център, чието развитие се базира на прилагането на цялостен подход, основан на адаптивното социално поведение. С прилагането на този подход се цели да се способства за повишаване на компетентностите (знания и умения) на децата от 0 до 5 години и техните родители, семейства и цялата общност там, както и да се насърчи обмяната на знания и опит при развиването на житейски умения, включително и умения за позитивно родителство, и да се окаже подкрепа в процеса на овластяване на родителите, семействата и цялата общност до степен, в която те самите да знаят, разбират и да предпазват в ежедневието децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа, както и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие още от раждането, посредством създаването и прилагането на определени, валидни за конкретната общност, еталони на позитивно поведение и грижа към децата, от страна на техните родители, семейства и цялата общност. Този подход е основан на многообразните перспективи пред родителите, семействата и цялата общност относно изграждането на собствени еталони на поведение, които отразяват гледните точки, ценностите и препоръчителните практики на широк кръг от хора, институции и общности на територията на общината по отношение на социално-икономически, културни, расови, езикови, етнически, полови и други регионални различия, и които могат да бъдат преглеждани и обновявани периодично, за да отговарят на актуалните нужди на общността в тяхното съвремие.

Ателие "Аз обичам мама"