Бележник 2018 г.

Бележник 2018 г.
За седми пореден път в гр. Стара Загора бе представен доклада на Национална мрежа за децата - „Бележник: 2018“. Той обхваща пет области от държавните политики за правата на децата и анализира изпълнението на 25 конкретни ангажимента, поети в различни програми, стратегии и планове.
Областите „Общи принципи по КООНПД“, „Семейна среда и алтернативни грижи“, „Здравеопазване“, „Образование“ и „Правосъдие“ бяха представени от Изпълнителния директор на Сдружение „Самаряни“, гр. Стара Загора Димо Димов-Лемуил, Председателя на Сдружение „Инициатива за развитие-Кърджали Росица Средкова, Изпълнителния директор на Сдружение „Бъдеще за децата“ Мария Гинева и експертът на Сдружение „Свят без граници“ Стефан Евтимов.
Наред с експертния доклад, за втора поредна година бе представен и докладът „Бележник 2018: Как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?“, който обобщава мнението на близо 600 деца и възрастни и как те преживяват изпълнението на държавните ангажименти.
 
Сдружение „Свят без граници“ е регионален координатор на Националната мрежа за децата. Тя представлява обединение на 150 граждански организации и съмишленици, работещи за и с деца и семейства в цялата страна. Това, което ги обединява, са насърчаването, защитата и спазването на правата на детето.

Представянето се проведе на 9 места едновременно в цялата страна. В Стара Загора това се случи в сградата на Областна администрация, под патронажа на заместник областния управител г-жа Петя Чакърова.