Библиотека на играчките

Библиотека на играчките

Благодарение на Фондация "Лале", в гр. Търговище, от 19 до 20.07.2018 г., бе проведено обучение по Елементът Игра за организациите работещи по програмата "Сигурен старт" в България - Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора, Клуб на НСО, гр. Търговище, Сдружение "Съучастие", гр. Варна. Водещи на обучението бяха специалистите от Фондация за децата в риск по света.

Людмила Трифонова, старши социален работник и Райна Костова, работещи в рамките на изпълнявания от м. 01.2018 г., от Сдружение "Самаряни", проект "КЪЩАТА на семейството и общността", участваха в обучението и нагледните презентации "Разкажи приказка" и "Библиотека на играчките" в гр. Търговище и с. Давидово.

 

* * *

Играта е основно право на всяко дете. Тя играе важна роля в развитието на мозъка на децата и подпомага физическия им растеж и емоционалното им благосъстояние. На милиони деца обаче правото на игра е отнето от войни, бедност, насилие и болести. В отговор на това, през 2008 г., Фондация за децата в риск по света, създава програмата „Библиотека на играчките“ като ресурс за деца и семейства в риск и деца живеещи в институции. До момента програмата се изпълнява в три държави – България, Хаити и Виетнам.

В основата на Библиотека на играчките е идеята за играта като универсален начин на общуване и като ресурс за подкрепа детското развитие и предотвратяване на изоставянето. Библиотеката на играчките съдейства за заздравяването на личната връзка между детето и полагащия грижи и същевременно служи като ресурс за полагащите грижи да научат повече за детското развитие. Към всяка играчка има референтна карта, която съдържа информация за петте области на детското развитие и включва идеи за игра.