Благотворителност в подкрепа на кауза

Благотворителен търг

29 млади и талантливи творци от Ателие "Витроартис", гр. Стара Загора, с ръководител Росица Бъркачева, проведоха своя първи Благотворителен търг, в рамките на който предоставиха 46 свои авторски произведения. На 24.11., в сладкарска къща "Фаворит", вълнението на автори и ценители на изкуството цареше при представянето на всяка отделна творба. 46 произведения на изкуството намериха своето специално място - в домове, офиси,...където ще бъдат поставени. Те ще блестят не само с таланта на своите автори, но и с едно специалното послание - благотворителност в подкрепа на кауза.

Участниците в Благотворителния търг дариха сумата от 360,00 лв за каузата на Сдружение "Самаряни" - "Детството не бива да боли!". С набраните средства от търга ще бъдат закупени материали за рисуване, бои пастели, и др., с които децата от Кризисен център "Самарянска къща" ще творят в рамките на провежданите арт-ателиета.

Сдружение "Самаряни" изказва своята сърдечна благодарност към всички участници в Благотворителния търг за добротворството и жеста на дарителство!

* * *

За самарянската кауза "Детството не бива да боли!"

Терапевтична работа с деца, жертви и/или пострадали от насилие, и деца, с прояви на агресия.

В работата си срещаме деца, изпитали болката от насилие, която често остава невидима за други; деца, свидетели на агресия, която тегне над тях като сянка, неискаща да си тръгне. Познаваме деца, които виждат неща, които никое дете не бива да вижда, и  такива, неспособни да заличат от съзнанието си картините на побой, блудство, необуздан гняв. Деца, които трудно различават среднощните си кошмари от действителността. Деца, които всеки път изпитват чувство на безпомощност, независимо от ситуацията. Деца, с дълбоко емоционални проблеми, носители на силен стрес и страхове. Деца, които насилието отново настига и превръща в малтретирани жертви и тогава, когато са вече пораснали, или пък често преобразява в насилници, защото само това е светът, който те познават...

Като хора и професионалисти ние знаем, че детството не бива да боли!

Ето защо, в рамките на грижата ни за едно по-различно детство, ние организираме терапевтична работа с тези деца, жертви и/или свидетели на насилие, и деца, с прояви на агресия, защото силно желаем за тях едно различно бъдеще.

Имаме нужда от вашата подкрепа, за да e възможно за тези деца:

  • да осъществим индивидуална и групова терапевтична работа, включително чрез методите на арт-терапията, психо-драмата, танцовата, игровата и др. терапия;

  • да организираме подходящо пространство в рамките на Кризисен център “Самарянска къща”, където тази терапевтична работа да се осъществява;

  • да проведем забавни дейности на открито, които да провокират децата за развиване на нови умения, натрупване на позитивен опит и приятни преживявания.

Тази подкрепа може да внесе промяна в живота им! Бъди част от нашия екип и дари!

Благотворителност в подкрепа на кауза