Ден на розовата фланелка

Розова фланелка

Всяка година, последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Позната е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците в световните инициативи носят розово, за да символизират своята позиция на неприемане на тормоза в училище.

Сдружение “Самаряни” ще отбележи “Деня на розовата фланелка” за четвърта поредна година с провеждането на инициатива в две училища, в гр. Стара Загора. Тя ще се осъществи като част от дейностите на Консултативно-информационен център “Самаряни” (КИЦ), в рамките на “Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие”, в направлението й “НЕнасилие в моето училище!”.

На 27.02.2019 г., екипът на КИЦ ще гостува на IV клас от НУ “Димитър Благоев” и на II клас от VI ОУ “Свети Никола”. Той ще предизвика децата да споделят свободно своите мисли по темата, да обсъдят различни, познати за тях ситуации на училищен тормоз и да потърсят заедно възможни начини за разрешаването им. На вниманието на децата, по подходящ за възрастта им начин, ще бъдат поставени въпроси относно това как те могат да избегнат съществуващите рискове от попадане в ситуации на тормоз и насилие; как да не допускат да бъдат въвличани в такива ситуации; как да реагират при неизбежно попадане в тях; как да излязат безопасно от подобни ситуации, на които стават свидетели или преки участници; и още други.

Станете и вие част от кампанията! На 27.02.2019 г. носете розово, снимайте се и споделете снимките си в социалните мрежи с #ДенНаРозоватаФланелка!

***

За инициативата "Ден на розовата фланелка" в световен мащаб

Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. Тогава събитието е организирано от двама ученици – Дейвид и Травис. При откриването на учебната година в тяхното училище, група по-големи ученици се подигравали и тормозили един деветокласник, че дошъл с розово поло, докарвайки го до плач. На следващия ден, споменатите двама ученици решават да купят и разпространят сред съучениците си 50 розови тениски в подкрепа на тормозения техен приятел.

Премиерът на Канада на тази дата облича розова блуза с надпис: Kindness is one size. Fits all.

Тази инициатива бързо става популярна сред други училища чрез sms-и, имейли и медии. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“.  Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят като израз на неприемане на тормоза, но и на стереотипите, свързани с пола. Розовото е само цвят и не е доказателство за мъжественост или женственост, затова именно носенето на розово в този ден е израз на позицията “НЕ на тормоза и на стереотипите, които го предизвикват”. В Деня на розовата фланелка розовият цвят е символ на разчупените стереотипи, а посланията са по-силни, когато са подкрепени от важните за децата хора, особено от мъжете – бащите, батковците, дядовците.

В България за първи път Денят на розовата фланелка се отбелязва през 2012 г.

* * *
За Терапевтичната програма за деца за справяне с насилието на Сдружение “Самаряни”, направление “НЕнасилие в моето училище!”

Регистрираните случаи на емоционално и физическо насилие над деца в образователна институция са на второ място по честота, след насилието в семейството. Училището играе важна роля в ранното идентифициране, тъй като в него децата прекарват голяма част от времето си. Учителите, педагогическият съветник, училищният психолог, медицинският специалист в училище, са значими фигури в живота на децата. Често те са първите, които могат да забележат симптомите на преживяното насилие.  
Терапевтичната програма за деца за справяне с насилието предлага подходи, с които да предотврати агресивното поведение на децата в училище, като бъде преодоляно отрицателното влияние на семейната, социалната и икономическата ситуация, в която децата се намират, чрез създаване на сигурна и защитена среда, в рамките на училищата, в която децата да имат пространство да говорят за проблема насилие и да споделят своите преживявания, свързани с темата.
Основна задача на Терапевтичната програма е повишаване на информираността и развиване на системни умения на учениците за разпознаване и справяне с агресията и насилието – както със своите, така и с тези на другите, и стимулиране на активното им участие в противодействие на явлението в училищна среда; повишаване на самооценката на децата, социалния климат в класната стая, както и академичните постижения.
Всяка среща с класа има своя тема, насочваща вниманието на учениците към трудностите, които изпитват по отношение на своя семеен кръг, връстници, приятели и пр. По време на срещите се използват различни игрови и рисувателни методи и ролеви техники, включително психодрама, които да провокират децата към разбиране на собствените чувства и емоции и активно да развиват подходящи позитивни стратегии за справяне с ежедневни стресови ситуации.
Дейностите по превенция се осъществяват по предварителна договореност между специализирания екип на Консултативно-информационен център “Самаряни” и съответната образователна институция, както и с информираното съгласие на родителите.
Участието, както за училището, така и за децата, е безплатно и доброволно!