Десет туи за Цветница

10 туи

Усмихна се слънцето, показаха се цветята и отбелязаха, време е да отпразнуваме "Цветница"!

Всеки празник е особено събитие в КЪЩАТА на семейството и общността в с. Калитиново. За да отблежим цветния празник "Цветница" ни помогна Кмета на с. Калитиново - г-н Иван Костадинов, който осигури малките зелени туи. 25 деца, заедно със своите майки, баби, дядовци, татковци, каки, батковци и екипа на проекта, днес се събрахме в парка пред Читалището, за да засадим дръвчетата и да отбележим "Цветница". Всички помагаха с изкопаването на дупките, носенето на вода, поливането, чакането водата да попие и внимателното поставяне на всяка туя на специалното за нея място. До всяко дръвче всяко дете, което участваше, постави своето име. Децата си обещаха да идват всеки ден, за да посещават посадените от тях туи и ако е необходимо да ги поливат. Във въздуха се носеше аромат на пролет, а ние се усмихвахме... Родители и деца бяхме изпълнили едно от важните неща в живота - да оставим след себе си поне едно засадено дърво. Спомнихме си и една от мъдрите мисли на Рей Бредбъри: "И когато хората погледнат дървото или цветето, което си посадил, ще те видят в тях.”  - "451 градуса по Фаренхайт". Виждахме 25 детски усмивки, отпътувайки...

* * * 

Кратка информация за Проект: “КЪЩАТА на семейството и общността”

Иновативната идея на този проект е нов тип услуга, включваща обособяването на пространство - КЪЩАТА на семейството и общността, в с. Калитиново, община Стара Загора, която по същество е тип общностен център, чието развитие се базира на прилагането на цялостен подход, основан на адаптивното социално поведение. С прилагането на този подход се цели да се способства за повишаване на компетентностите (знания и умения) на децата от 0 до 5 години и техните родители, семейства и цялата общност там, както и да се насърчи обмяната на знания и опит при развиването на житейски умения, включително и умения за позитивно родителство, и да се окаже подкрепа в процеса на овластяване на родителите, семействата и цялата общност до степен, в която те самите да знаят, разбират и да предпазват в ежедневието децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа, както и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие още от раждането, посредством създаването и прилагането на определени, валидни за конкретната общност, еталони на позитивно поведение и грижа към децата, от страна на техните родители, семейства и цялата общност. Този подход е основан на многообразните перспективи пред родителите, семействата и цялата общност относно изграждането на собствени еталони на поведение, които отразяват гледните точки, ценностите и препоръчителните практики на широк кръг от хора, институции и общности на територията на общината по отношение на социално-икономически, културни, расови, езикови, етнически, полови и други регионални различия, и които могат да бъдат преглеждани и обновявани периодично, за да отговарят на актуалните нужди на общността в тяхното съвремие.