Детски празник “АЗ празнувам, моето СЕМЕЙСТВО празнува!” в с. Калитиново!

детски празник

Днес, в най-детския празник и в най-празничния, детски ден, екипът на Сдружение “Самаряни” и доброволци, организират Детски празник в с. Калитиново, който ще стартира в 17:00 часа!

Поредица от игри, в които ще участват децата заедно с техните майки, татковци, баби или дядовци, ще провокират умения, ловкост, артистичност и ще привнасят идеи сред родителите за нови семейни занимания. Празникът ще бъде открит с детска програма. Музика и забавления очакват всички включили се.

Детският празник се реализира по проект “Къщата на семейството и общността” (КСО), благодарение на финансовата подкрепа на Фондация “Лале” и Фондация “ОАК”, по Програма “Силата на семейството и общността”, в партньорство с Кметството на с. Калитиново и Община Стара Загора. В празника се включва и Читалище “Благоразумие-1927”, с. Калитиново.

***

Кратка информация за Проект: “КЪЩАТА на семейството и общността”

Иновативната идея на този проект е нов тип услуга, включваща обособяването на пространство - КЪЩАТА на семейството и общността, в с. Калитиново, община Стара Загора, която по същество е тип общностен център, чието развитие се базира на прилагането на цялостен подход, основан на адаптивното социално поведение. С прилагането на този подход се цели да се способства за повишаване на компетентностите (знания и умения) на децата от 0 до 5 години и техните родители, семейства и цялата общност там, както и да се насърчи обмяната на знания и опит при развиването на житейски умения, включително и умения за позитивно родителство, и да се окаже подкрепа в процеса на овластяване на родителите, семействата и цялата общност до степен, в която те самите да знаят, разбират и да предпазват в ежедневието децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа, както и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие още от раждането, посредством създаването и прилагането на определени, валидни за конкретната общност, еталони на позитивно поведение и грижа към децата, от страна на техните родители, семейства и цялата общност. Този подход е основан на многообразните перспективи пред родителите, семействата и цялата общност относно изграждането на собствени еталони на поведение, които отразяват гледните точки, ценностите и препоръчителните практики на широк кръг от хора, институции и общности на територията на общината по отношение на социално-икономически, културни, расови, езикови, етнически, полови и други регионални различия, и които могат да бъдат преглеждани и обновявани периодично, за да отговарят на актуалните нужди на общността в тяхното съвремие.