Групова супервизия и обучение с водещ специалист в работата с деца и юноши

Терапевтична програма за деца
На 08.03.2018 г., Радостина Азманова и Соня Пенева, основните действащи лица на Терапевтична програма за деца за справяне с насилие в Сдружение "Самаряни", преминаха супервизия с д-р Фабиан Блобел, специалист по детска и юношеска психиатрия и психотерапия в Германия. В рамките на 10 работни часа специалисти от различни сфери обсъждаха в рамките на групова супервизия, предназначена за водещи "Психодрама с деца", различни казауси, с които се сблъскват в своята работа. Особен интерес предизвика споделения опит на двамата специалисти от "Самаряни", свързан с работата им в направление "НЕнасилие в моето училище" на територията на гр. Стара Загора. 

От 09 до 11.03, Радостина Азманова се включи и във воденото от д-р Фабиан обучението „Психодрама и действени методи в работата с групи от юноши” с акцент върху темата “Сторминг” - Привързаност и социални умения на индивида в групата – как да инициираме и работим с процесите на индивидуализация и диференциация в групите с юноши”. Обучението е предназначено за специалисти, работещи с групи от юноши в педагогичната, социалната или терапевтичната сфера. Основните техники за работа са базирани на метода на психодрамата. Модулите съчетават усвояване на теоретични знания, собствен опит, учене чрез правене и работа под супервизия.

***
Терапевтична програма за деца за справяне с насилие на Сдружение "Самаряни"

Терапевтичната програма за деца за справяне с насилие стартира през 2017 г, в отговор на все по-често срещаните от специалистите на Кризисен център "Самарянска къща" случаи на деца, които оказват тормоз или са станали жертви на такъв сред свои връстници, в училищната си среда или в семейството си. В отговор на тази тревожна тенденция, Сдружение “Самаряни” разшири обхвата на услугите, предоставяни на лица, пострадали от насилие, като в рамките на Консултативно-информационeн център “Самаряни”, стартира разработването и прилагането в практиката на цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие. Програмата включва провеждане на терапевтични групи за деца - “Изиграй насилието!”, които се провеждат в специално пригодена за целта зала, и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”, осъществявани на място, в училище.

Занятията по превенция - “НЕнасилие в моето училище!” включват три срещи с определен клас, по отношение на който персоналът на съответното училище има известни трудности относно справянето с агресивни прояви на едно или няколко деца. Специалисти от Кризисния център са водещи на срещите, всяка от които има конкретна тема и цел и се провежда в рамките на един учебен час.