И през 2018 г. "баби" и "внучета" ще прекарват време заедно

Внучето на баба

След кратка пауза, проектът "Внучето на баба", финансиран от холандската организация "Chicho Foundation", продължава да се реализира в гр. Стара Загора. Той е насочен към тежкоболни деца, лишени от родителска грижа с множествени увреждания, трудно подвижни, настанени в специализирани институции, за които се грижат „социални сътрудници“ или наречени от всички нас „баби“. Между децата и жените се поражда дълбока емоционална връзка. Всяка една от трите баби по проекта се занимава с три "внучета", всеки ден по четири часа. Това е време, в което "бабите" учат децата на различни умения, играят с тях, четат им книжки, откриват техни скрити умения, насърчават ги към нови неща и така стават свидетели на техния напредък и желание за повече самостоятелност, нови умения, усмихнатост...

„Внучето на баба" стартира през март, 2010 г. Благодарение на любящата грижа на "бабите" резултатите по проекта са надхвърлили многократно заложените цели, а именно - децата да преодолеят емоционалия дефицит, натрупан през годините.