Информационна среща с екипа на А21

А21

На 21.02., в Терапевтичната зала на Сдружение "Самаряни" се състоя информационна среща между част от екипа на неправителствената организация А21, Кризисен център "Самарянска къща" на Сдружение "Самаряни", Дирекция "Социално подпомагане" и "Отдел закрила на детето".

В рамките на срещата бе представена мисията на А21, а именно премахване на съвременното робство в 21-ви век - трафикът на хора, който е най-бързо разрастващото се престъпление по целия свят, генериращо повече от 360 млрд български лева на година. Специалистите дискутираха възможностите за взаимодействие при случаи на трафик, индентифицирането на възможности за попадане в трафик, както и необходимостта от по-специализирани обучения за разпознаване признаците за въвличане в трафик.

 

 

 

Информационна среща с екипа на А21