Информационна среща за "Наблюдавано жилище"

Наблюдавано жилище

На 30.04.2018 г., социалният работник Цветана Латева и координаторът на "Самарянска доброволческа служба" Мария Данева посетиха Международния младежки център, гр. Стара Загора, където представиха социалната услуга "Наблюдавано жилище" пред младежките работници и екипа на центъра. Бе споделен осемгодишния опит на Сдружение "Самаряни" в предоставяне на социалната услугата, която подкрепя младежи от 18 до 30 години, напускащи домовете за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) или такива живеещи в общността, които не получават подкрепа от своите семейства и които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода им към самостоятелен живот. 

По време на срещата бяха споделени добри практики за подкрепа и взаимодействие с младите хора от страна на двете организации. В приятната атмосфера на Международния младежки център, екипът от "Самаряни" се запозна с дейностите на центъра и възможностите, които той предлага на младите хора в гр. Стара Загора. Това гостуване даде нови идеи и възможност за насочване на младите хора от "Наблюдавано жилище" и включването им в неформални обучения и работни срещи, в клубове по интереси и различни занимания, подходящи за свободното време.