Изиграй насилието!

Изиграй насилието!
Радостина Азманова и Соня Пенева представиха Терапевтичната програма за работа с деца за справяне с насилие на Сдружение "Самаряни" пред социални рабитници и психолози в Комплекса за социални услуги за деца и семейства - Стара Загора. 
Терапевтичната програма за работа с деца включва провеждане на терапевтични групи за деца - “Изиграй насилието!”, и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”. 
В рамките на срещата бяха обсъдени възможности за сътрудничество и взаимодействие между двете организации.
 
* * *
 
„Детето прави най-сериозните неща, докато играе!"
 
Терапевтичните групи се основават на психодрамата като метод, който макар да разчита на човешката спонтанност и игра, дълго време е използван за терапия и обучение само на възрастни. Днес има няколко подхода в Европа, които адаптират психодрамата за работа с деца. 
В терапевтичните групи се използват игри, в които децата създават общ сценарий и избират роли, които след това изпробват. Изигравайки символично своите притеснения и травми, включително агресивни преживявания, децата успяват да развият нови социални умения и стратегии за справяне. Това се случва в сигурна и защитена среда, а едновременно с това, те се забавляват по време на игрите.
Групите са подходящи за деца, които преживяват или са преживели различни форми на насилие - в семейството, в училище или сред връстници; имат агресивни прояви; непълноценно общуват с връстници и възрастни; изпитват други социални трудности. Те включват между 4 и 6 деца в следните възрасти: 7-8 г., 9-10 г. и 11-12 г. Продължителността на всяка сесия е един час и се провежда веднъж седмично. Планирано е провеждането на 10 срещи за всяка сформирана група.
 
Родителите могат да се информират и да включат децата си в група, след като:
· се обадят на тел.: 042/21083 и заявят желание за предварителна среща;
· осъществят среща със специалисти от Консултативно-информационен център "Самаряни" (КИЦ) за избор на най-подходяща група за детето;
· доведат детето в КИЦ за среща с водещия психолог;
· заявят писмено желанието си за участие на детето в терапевтична група.
 
Участието на всяко дете е напълно доброволно и безплатно!