Изпълнено обещание!

Наблюдавано жилище - Стара Загора

Едно изпълнено обещание, един жест на дарителство и подкрепа! Един млад човек днес беше усмихнат от щедрост и внимание!

Една инициатива започнала в социалните мрежи - "Помогнете, моля! Абитуриентите на Стара Загора, с подкрепата на Обществен Дарителски Фонд - Стара Загора срещна едно момче, предстоящ абитуриент, настанен в социалната услуга "Наблюдавано жилище" - Стара Загора, с дарител - г-н Янко Янков, който закупи липсващите обукви и колан към подарения от друг благодетел абитуриенски костюм! И така една мечта - да отидеш на бал, да бъдеш в подобаващ костюм, за това момче придоби реални измерения. Това е изключителен стимул, който насърчава желанието на този младеж да продължи своето образование във висше учебно заведение и един ден да бъде в състояние да предаде нататък направеното му добро. Един ден да оказва подкрепа, както днес някой навременно оказва на него.


За нас от Сдружение "Самаряни" е изключителна превилегия да познаваме всички тези хора и да сме свидетели на тяхната щедрост и добротворство, за която благодарим дълбоко! Знаем, че тези жестове променят животи, сбъднат мечти и запечатват дълбоко в душата на младия човек уроци, които един ден той да предаде на следващото поколение! Вярваме, че тази подадена ръка е инвестиция в бъдеще и успешност за нашия младеж!

Лично благодарим на инициатори и дарители за безценните жестове, с които ни помагат да затвърдим посланията към младите хора в "Наблюдавано жилище", че ние "вярваме в тях" и знаем, че те ще успеят в живота напред!

 

* * *

Услугата "Наблюдавано жилище" се продаставя от Сдружение "Самаряни" вече повече от девет години. Тя е форма на социална услуга за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция. Услугите са основани на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всеки постъпил в услугата човек. За реализиране целите на социалната услуга наблюдавано жилище се изработва концепция за предоставяне на услуги в краткосрочен и дългосрочен план. Наблюдаваните жилища са с общ капацитет 8 места и представляват 2 апартамента за по 4 младежи, във всеки от който има две спални, дневна, кухня и санитарни помещения. Намират се в кварталите „Железник" и „Зора".