"Изразявам себе си без насилие? С мен ли си?", Антония Коева

Антония Коева, нотариус

Попитахме Антония Коева, нотариус, какво мисли за:        

Насилието за мен е...

Според мен насилието е явление, с което никой на този свят не трябва да се примирява. За съжаление на практика става точно обратното. Все още хората не смеят да говорят открито за този проблем. Много от жертвите на насилие таят в себе си болката от преживяното и не търсят закрилата на закона и институциите. От друга страна мисля, че хората упражняващи насилие са емоционално нестабилни и неспособни да решават житейските си проблеми. Самите те се нуждаят повече от помощ, отколкото от санкции. Девалвацията на моралните стойности е една от основните причини провокиращи насилието в съвременното общество. Хората са обезверени, немотивирани, неудовлетворени и в отчаянието си прибягват до насилие като крайна мярка за справяне с трудностите. Пътят за преборване на насилието и в частност на домашното насилие е дълъг, и той трябва да е резултат на колективните усилия на държавата, неправителствените организации и въобще на всички институции, които  работят пряко по проблема.

Аз допринасям в борбата с насилието като…

Като юрист съм приела за своя персонална кауза да съдействам за правната информираност на колкото е възможно повече хора относно законодателството и възможностите за защита на жертвите на домашно насилие. Като президент на Зонта клуб –Стара Загора работя активно за популяризиране на международната кампания на Зонта интеренешънъл "Зонта казва НЕ", която на регионално ниво се реализира под мотото "Да кажем задено НЕ на насилието над жени".  В рамките на тази кампания през последния месец нашият клуб организира няколко важни инициативи: пресконференция пред всички регионални и национални медии, на която обявихме старта на 16-те дни на активност в борбата против домашното насилие; дни на отворените врати за безплатно консултиране на жертви на домашино насилие, както и ел.адрес /[email protected]/, на който пострадали от насилие могат по всяко време да се обръщат за помощ към нас. На 25.11.2013 година по повод Световния ден за елиминиране на насилието над жени, проведохме кръгла маса с участието на представители на съда, прокуратурата, адвокатурата, полицията, Община Стара Загора, МКБППМН,  Дирекция социално подпомагане, Сдружение "Самаряни" и други неправителствени организации, на която се оформи идеята да поставим началото на изграждане на партньорска мрежа, в която чрез сътрудничество да обединяваме възможностите и усилията си при решаване на този тежък социален проблем. Убедена съм , че заедно можем много повече, отколкото всеки един от нас по отделно.

На хората, които продължават да търпят насилие, бих искал да кажа...

Да се борят, да не се отказват. Да не се срамуват да признаят открито, че са жертва на насилие. Да се опитат да се откъснат от насилника, дори да имат силни чувства към него или по някакъв начин да са икономически зависими от него. Нека да знаят, че няма по-голяма ценност от собствената им личност и достойноство.  Да вярват, че изход винаги има и той зависи от самите тях.

Антония Коева определя себе си като духовен човек, търсещ истината и дълбоко вяраващ в справедловстта и добротата.