"Изразявам себе си без насилие! С мен ли си?", Добромира Петрова

Добромира Петрова, маркетинг мениджър на Mall Galleria Stara Zagora

Попитахме Добромира Петрова, маркетинг мениджър на Mall Galleria Stara Zagora:

Насилието за мен е...

Безсилен начин, чрез който слаби хора изразяват непримиримостта си.

Аз допринасям в борбата с насилието като...

Както преди повече от четири години, когато бях част от неправителствения сектор, така и днес, аз пряко и косвено подкрепям кампании, свързани с борбата против насилието. 

На хората, които продължават да търпят насилие, бих искал да кажа...

Бъдете силни, изправете се пред страховете си, преодолейте ги и изправете гордо главите си!

Добромира Петрова определя себе си като позитивна, организирана и отговорна.