"Изразявам себе си без насилие? С мен ли си?", Елена Азалова

Елена Азалова, актриса в Драматичен театър "Гео Милев"

Попитахме Елена Азалова, актриса в Драматичен театър "Гео Милев", какво мисли за:        

Насилието за мен е...

Опитвам се да разбера, но не мога да приема! Мисля, че то е свързано с цялото ни отношение към света, природата и всичко, което ни заобикаля. Хората, които упражняват насилие имат голям проблем – със себе си.

"Злото това е изгладняло добро.", Достоевски

Аз допринасям в борбата с насилието като…

На лошото винаги отговарям с добро!

На хората, които продължават да търпят насилие, бих искал да кажа...

Свободата е в духа. Вашият насилник е този, който има проблем. Ако мислите, че той е каузата на живота ви – помогнете му, ако ли не – животът е твърде кратък и това е вашият живот. В него може да има светлина, топлина и обич – от Вас зависи!

Елена Азалова определя себе си като човек, който вярва в чудеса!