"Изразявам себе си без насилие? С мен ли си?", Милена Костова-Колева

Милена Костова-Колева - съдия от Районен съд - Стара Загора

Попитахме Милена Костова-Колева - съдия от Районен съд - Стара Загора, какво мисли за:        

Насилието за мен е...

За мен домашното насилие не е проблем на отделното семейство или индивид. То е язва на цялото общество, с която трябва да се преборим. Това е така, защото при акт на домашно насилие страдат жертвата, децата, а дори и насилника. Неслучайно при актове на агресия в училищата се оказва, че в повечето случаи децата са били свидетели на системно домашно насилие или на пререкания между родителите. Считам, че не е случайно обстоятелството, че 25 ноември е обявен за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените с Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г., както и, че един от приоритетите на държавите – членки на Европейския съюз е борбата и превенцията с домашното насилие. В тази връзка от 2005г. в Република България е приет Закон за защита от домашното насилие.

Аз допринасям в борбата с насилието като…

Като член на "Зонта клуб – Стара Загора" работя активно по тази кауза, като помагам при организирането на лекции, кръгли маси и много други инициативи. В момента нашият клуб също обяви 16 дни на активност против домашното насилие. На проведената кръгла маса на 25.11.2013 г. съвместно с представители на всички институции, които пряко работят по проблема, се зародиха идеи за провеждане на лекции, съвместни мероприятия с Община Стара Загора, Сдружение "Самаряни", МКБППМН. Смятаме да акцентираме върху работата с децата, тъй като мислим, че правилното отношение към партньора в семейството се гради в детска възраст и това е правилният начин за премахването на така наречения "балкански манталитет", при който насилието в семейството се приема за нещо съвсем нормално и едва ли не задължително.

На хората, които продължават да търпят насилие, бих искал да кажа...

Да повярват в себе си. Да говорят за насилието с близките си, приятелите си, със специалисти – психолози и юристи. Да не забравят, че има кой да ги чуе.

Милена Костова-Колева определя себе си като усмихнат човек, оптимист, борбен и непримирим с несправедливостите.