"Изразявам себе си без насилие? С мен ли си?", Здравко Георгиев

Здравко Георгиев, Главен редактор, Радио Стара Загора

Попитахме Здравко Георгиев, главен редактор на Радио Стара Загора, какво мисли за:        

Насилието за мен е безсилие!

Аз допринасям в борбата с насилието с личен пример!

На хората, които продължават да търпят насилие, бих искал да кажа: Уважавайте повече себе си!