Кризисна интервенция

Криза

Поредно обучение, специално за спешния екип на Кризисен център "Самарянска къща", се проведе на 20 април в Сдружение "Самаряни". "Криза" и "Кризисна интервенция" бяха сред разглежданите и дискутирани теми. По интерактивен начин и чрез ролеви игри, водещите на обучението - Илина Терзиева, ръководител на Кризисен център "Самарянска къща", Радост Азманова, психолог, и Соня Пенева, социален работник, предложиха преживелищни модели на работещите от спешния екип на Самарянска къща, които обогатиха своите умения и подходи за оказване на навременна подкрепа по време на криза.

"Как се осъществява консултирането при кризи и каква е краткосрочната интервенция при човек, който преживява много силна травма, и как да се фокусира вниманието му върху наличните силни страни и защитни механизми?", бяха сред най-силно провокиращите въпроси. Всички участници в обучението се обединиха около извода, че всяка криза има свой здравословен начин и изход, и че кризисното консултиране предоставя информация, ръководство и подкрепа и трябва да предотвратява довеждането до по-дълги психологични и медицински проблеми.

Консултация по време на криза предлага и консултативната телефонна линия 042/64 11 11, разкрита към услугата Кризисен център "Самарянска къща". Линията е отворена 24 часа, на нея могат да потърсят помощ жени и деца станали жертва на насилие, да се обадят близки, роднини или съседи станали свидетели на такова.

На телефонната линия отговарят специалисти, които ще ви помогнат компетентно по всички въпроси, свързани с домашното насилие, както и ще получите информация по какъв начин може да бъдем полезни във всеки отделен случай или да ви насочим към друга по-подходяща за случая институция или услуга.

Повече за Кризисен център "Самарянска къща", моля разгледайте тук.