Кръгла маса “В кръвта ти е да спасяваш животи”

В кръвта ти е да спасяваш животи

На 19.01.2019 г., в гр. Стара Загора се проведе кръгла маса “В кръвта ти е да спасяваш животи”, организирана от Ротаракт клуб. По покана на организторите в кръглата маса взеха участие и представители на Сдружение "Самаряни" като партньори в организирането и провеждането на шест съвместни кръводарителски акции. Мария Данева и Десислава Георгиева споделиха десет годишния опит на "Самаряни" в областта на доброволното и безвъзмездно кръводаряване, който е базиран на 31 реализирани акции с участието на 774 доброволци, 690 от които са кръводарили, 83 - за първи път в живота си. Споделен бе опит за ефективни подходи за привличане и мотивиране на кръводарители, методи за популяризиране на акциите и иновативни идеи за провеждане на информационни кампании и др. Участници от различни региони на България споделиха своя опит, добри практики и срещнати трудности при организиране на кръводарителски акции. Интерес предизвика презентацията на д-р Матеева, директор на Районен център потрансфузионна хематология Стара Загора.