Кръгла маса на тема „Трудности в прилагането на Закона за защита от домашното насилие”.

кръгла маса

Людмила Трифонова, старши социален работник и Златомира Колева, социален работник в Кризисен център "Самарянска къща", управляван от Сдружение "Самаряни", взеха участие в кръгла маса на тема „Трудности в прилагането на Закона за защита от домашното насилие”, която се проведе в КСУДС, гр. Стара Загора. В организираната от Института за социални дейности и практики кръгла маса участваха социални работници и психолози, полицаи, съдии, прокурори и лекари, както и две жени, жертви на насилие, които излязоха от анонимност и разказаха своите лични истории. Кръглата маса предизвика бурни дискусии, в които участниците споделиха опита си в работата си с жертви и извършители на домашно насилие.

Бяха изведени следните предложение и изводи: необходимост от контактен център за работа по случаи на родителско отчуждение в ситуация на раздяла, както и необходимост от стартиране на услугата семейна медиация; единен координационен механизъм за работа по всеки отделен случай на домашно насилие и др.

Кръглата маса се реализира от ИСДП, КСУДС и Сдружение "Бъдеще за децата", гр. Казанлък по проект „Пострадали от насилие и експерти ЗА Конвенцията”, финансиран от Българския фонд за жените. Проектът фокусира усилията върху популяризиране правата на жертвите, както и срещаните трудности в работата с пострадалите.