Кръгла маса по проблемите на детското насилие

кръгла маса

Екип от Сдружение "Самаряни" участва в организираната от клуба на жените социалистки кръгла маса на тема "Отговорното родителство", състояла се на 09.10., в зала 2 на х-л "Верея". Кръглата маса обедини опита на специалисти, работещи с деца, преживели насилие от Кризисен център "Самарянска къща", детски психолози, педагогически съветници, родители, педагози, социални работници и др.

Иванка Иванова-Попова, председател на УС, представи пред аудиторията четиринадесетгодишния опит на Сдружение "Самаряни" за работа с деца и жени, преживли насилие, както и Програмата "Детството не бива да боли" и Фонда за юридическа подкрепа на жени, жертва на насилие. Соня Пенева, старши социален работник и координатор на Програма "Закрила и подкрепа на жертви на насилие" сподели практичен опит от Кризисен център "Самарянска къща", и говори за организираните от сдружението кампании и инициативи за превенция на насилието в училище.

Пламена Петкова, педагогически съветник от Второ основно училище "Петко Рачов Славейков", сподели своя опит от работата си с деца в училищна среда и усилията, които полагат за превенция на насилието, както и някои практични стъпки за справяне с родителското отчуждение.

В края на срещата всички участници се обедениха около необходимостта от близко взаимодействие между всички заинтересовани страни в центъра на които да бъде поставено детето, неговото благополучие и здравословно емоционално и физическо развитие.