Лабория за НЕнасилие в училище

Лаборатория за НЕнасилие

На 21.03. самарянският екип на "Лаборатория за НЕнасилие" стартира срещите си с ученици в ППМГ "Гео Милев", гр. Стара Загора, в рамките на планираната по проекта кампания “НЕнасилие в моето училище!” 
За да се докоснете до това какво се случи и как протече първата ни среща, споделяме с вас разказ от първо лице, единствено число:

"Сряда е! Като ученици бързаме за първия час. Знаем, че днес той ще бъде по-различен. Ще имаме среща с екипа на Сдружение "Самаряни". Но какво точно ще правим...? Очакванията ни са, че ще ни презентират нещо за насилието.
Но това, което се случи в първите ни два учебни часа ни изненада, някои дори бяха шокирани, В началото започваме със "стандартно" представяне - кой кой е в групата. Те, екипът - Радост, Марчела, които работят нещо свързано с домашното насилие, трафика, социални неща..., а третия в техния екип е Трифон, студент в Тракийския университет, доброволец днес. Ние, ние сме осмокласници. Самарянският екип бързо ни въвежда във формата на днешната ни среща. Става ясно - няма да се седи много на столове... Избираме си по една дума, която ни описва или ни привлича най-много, от разпръснатите по пода шарени листчета. Бързо се оформят нови групи, всеки споделя мнение, после от всяка група някой обощава - кое е общото, как стигнахме до него? В някои групи трудно :), но продължаваме напред... Ставаме част от живота на едно момиче. Разбираме, че това е нейната истинска история. Опитваме различни роли, дискутираме, спорим, защитаваме, отхвърляме. Шумно е, но е интересно. Обсъждаме различни възможности, за момичето, което чувстваме вече някакси близко с проблемите й - търпи насилие в училище... И точно се отърсваме от този етап на живота й, бързо сме въвлечени в нов епизод от нейната история - трафик. Звучи ни далечно, но след историята сме толкова погълнати, че не оставяме на мира водещите, докато не ни кажат какво се е случило с това момиче... Дори звънеца не ни се струва толкова близък този път. Иска ни се да сме по информирани. Чуваме статистка, която ни учудва... Тръгваме си от тази среща с много мисли, картини и въпроси..."

***

Резюме на проекта "Лаборатория за НЕнасилие":

Настоящият проект се осъществява благодарение на финансовата подкрепа на Фондация "Български фонд за жените" и включва осъществяването на дейности, целящи намаляването на риска от попадане в ситуация на насилие или трафик за момичета на 14-19 години, от Старозагорска област, като се съдейства за повишаване информираността им за: дискриминацията и насилието, основани на пола; “капаните”, свързани с отношенията на власт и контрол; последиците от влизане в такива връзки и възможните стъпки за успешно излизане от тях. Чрез реализирането на 16 срещи с ученици от горен випуск в кампанията “НЕнасилие в моето училище!” и 3 срещи в инициативата по повод “Ден на розовата фланелка” в няколко училища, се цели осъществяване на превенция и повишаване на уменията за разпознаване на неравенството и насилието в училище, основани на пол, както и идентифицирането и предотвратяването им в различните им форми и видове.

Проектът е насочен и към осъществяването на активно взаимодействие с медиите, на територията на Старозагорска област, относно намаляване негативните последици за лицата, преживели насилие или трафик, в случаите, когато тяхната житейска ситуация стане обект на медийно отразяване. Планирано е осъществяването на  среща-дискусия с журналисти за фокусиране вниманието на медиите към начините за щадящо интервюиране на жертвите, както и към постигането на последващо адекватното отразяване в медийното пространство на тази проблематика и различни събития, свързани с нея.