Международна конференция ”Жените на Балканите през следващите 100”

Международна конференция

На 23.03. екип от Кризисен център "Самарянска къща" на Сдружение "Самаряни", участва в провелата се в гр. Стара Загора Международна конференция ”Жените на Балканите през следващите 100”, организирана от Зонта Интернешънъл, Ареа 05, Дистрикт 30.
Гости-лектори бяха: Вицепрезидентът на България Илияна Йотова, Министърът на правосъдието Цецка Цачева, комисар Явор Колев- началник на отдел ”Киберпрестъпления” ГДБОП и много други авторитетни имена от България и чужбина. В рамките на конференцията бяха представени темите: "Бедността като ключов фактор за икономическа независимост на жените на Балканите", "Качествено образование за всяка жена", "Ранните бракова в ромска общност", "Жените на Балканите - най-честите жертви на трафик", "Домашното насилие", "Киберпрестъпления срещу жени имомичета - новите форми на насилие", "Правна регламентация и издигане на социалния статус на жените" и др. Оживени дискусии завършваха всеки модул. Активно участие имаше и от страна на старозагорския бизнес, който сподели предизвикателства и добро практики при участието на жени в лидерски позиции и съотношението на заетостта в различните браншове в региона.
В рамките на Конференцията бе представен Моно-спектакъла “Прегръдката на ангела”, един въздействащ проект на Зонта клуб София за борба срещу домашното насилие. Част от средствата от спектакъла бяха дарени на Кризисен център "Самарянска къща", като по време на конференцията г-жа Магдалена Ралчева връчи дарението в размер на 500,00 лв на Председателя на Управителния съвет на Сдружение "Самаряни" - г-жа Иванка Иванова-Попова.