Момче и момиче стартират своя самостоятелен живота чрез Наблюдавано жилище

Наблюдавано жилище

В рамките на 4 дни Наблюдавано жилище-Стара Загора стана нов дом за 23-годишен младеж и 18-годишно момиче. За своя нов и самостоятелен живот младите хора предпочетоха подкрепата на Сдружение "Самаряни", за да придобият увереност в първите си стъпки за търсене на работа, придобиване за необходими житейски умения и справяне с предизвикателствата на социалната среда.

Наблюдавано жилище е форма на социални услуги за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот, както и с цел превенция на настаняването им в специализирана институция. Услугите са основани на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всеки постъпил в услугата човек. За реализиране целите на социалната услуга наблюдавано жилище се изработва концепция за предоставяне на услуги в краткосрочен и дългосрочен план. Наблюдаваните жилища са с общ капацитет 8 места и представляват 2 апартамента за по 4 младежи, във всеки от който има две спални, дневна, кухня и санитарни помещения. Намират се в кварталите „Железник" и „Зора". Единият апартамент е предназначен за девойки, а другият за младежи.