На хорото се хвани - HIV така не се лови!

хоро

Клуб „Зараза” към Сдружение "Самаряни" съвместно с АСМБ - Стара Загора и Регионална здравна инспекция-Стара Загора проведоха информационна АНТИСПИН кампания под мотото „На хорото се хвани - HIV така не се лови!“, в град Стара Загора, която се осъществи на 01.12.2016 г., от 12:00 до 14:00 часа на площада пред сградата на Община Стара Загора. По време на кампанията пред общината беше ситуиран и мобилен кабинет за безплатно и анонимно изследване за HIV/СПИН на РЗИ, в който своя HIV-статус провериха 28 души.
В 13:00 часа хорото се изви под формата на панделка - символ на солидарност към хората, живеещи с ХИВ и обидинените усилията на общностите в общата борба срещу болестта. 
Озвучаването по време на АНТИСПИН кампанията бе осигурено с любезното съдействие на Extreme Attack, DJ Venci Vasilev.
От 15:30 до 17:30 часа, доброволците от клуб „Зараза“ и АСМБ информираха и мотивираха младите хора от общежитието на ДИПКУ, ул. „Мусала“ №32, където своя HIV-статус тестваха 16 души, а от 17:30 до 19:30 часа, мобилният кабинет на РЗИ беше разположен пред общежитието на ул. „Армейска“ №16 и бяха изследвани 24 души.