Национална среща на Кризисните центрове

национална среща

На 20 и 21 април, 2017 г., г-жа Илина Терзиева, координатор на Кризисен център "Самарянска къща" участва в организираното от Фондация „Асоциация Анимус” обучение на тема: „Управление на Кризисен център при случаи на домашно насилие”. Обучението се проведе в гр. Плевен, по проект „Съвместни усилия в прилагане комплексен подход в борба с домашното насилие“, финансиран от Фондация „ОАК“,изпълнявн от Фондация „Асоциация Анимус“ в партньорство със Сдружение "Център отворена врата“ – Плевен.

На Националната срещата присъстваха екипи от всички Кризисни центрове в страната. Бяха представени успешни практики и модели за управление на услугата „Кризисен център за жени и деца преживели насилие“ и бяха обсъдени трудностите, предизвикателствата и практиките, с които се сблъскват екипите, работещи в центровете. Специалистите споделиха и своя личен опит за успешна грижа и подкрепа пострадалите от насилие. Съществено място бе отделено и на обсъждането на нормативните актове, свързани с организирането и предоставянето на социалната услуга, както и на анализа на законодателството в контекста на Истанбулката конвенция и Европейската заповед за защита. Всички участници се обединиха около предложения за законодателни промени, които биха повишили сигурността и защитата на хората, преживели домашно насилие.