Ново момче в Наблюдавано жилище - Стара Загора

Наблюдавано жилище

Дни преди Възкресение Христово, "Наблюдавано жилище" - Стара Заора, отвори врати за момче, навлязло в пълнолетието си. Младежът бе решил да започне прехода към своя самостоятелен живот с подкрепата на екипа от специалисти от Сдружение "Самаряни".

Младото момче е третия младеж в услугата "Наблюдавано жилище", която предоставя комплексни форми на подкрепа на младите хора за самостоятелен начин на живот, които са: настаняване, изготвяне оценка на потребностите и индивидуален план, информиране и насочване към различни услуги и институции в общността, социално-психологическо консултиране и професионално консултиране. Организират се обучения и тренинги за придобиване на нови знания и умения, както и за развиване на наличните личностни ресурси на настанените в услугата. По преценка на екипа, при необходимост се осъществява и придружаване. За да бъде подкрепата, която се оказва на младите хора, структурирана и адекватна, в процеса на консултиране е предвидена и специално разработената от екипа на услугата “Програма за осъществяване на услуги с настаняване в "Наблюдавано жилище" за млади хора от общността”.

Мечтата на новопостъпилото момче е да завърши своето образование и да намери верния път в живота за себе си.