Обмяна на опит и идеи в Къщата на семейството и общността

КСО

"Къщата на семейството и общността" посрещна гости. Г-жа Мария Гинева, изп. директор на Сдружение "Бъдеще за децата" гр. Казанлък,  г-н Кръстьо Захариев, кмет на с. Горно Сахране, общ. Павел Баня, и секретаря на кметството, посетиха с. Калитиново, където се запознаха с дейностите, осъществявани от Сдружение "Самаряни" вече една година. Домакините разказаха за проекта и споделиха своя опит и първи стъпки в иновативната услуга, която се реализира в партньорство с община Стара Загора, Кметството в с. Калитиново, Пенсионерският клуб и Народно читалище „Благоразумие-1927“ и благодарение на финансовата подкрепа на фондация „Лале“ и фондация „ОАК“ по Програма „Силата на семейството и общността“.

Иновативната идея на този проект е нов тип услуга, включваща обособяването на пространство, която по същество е тип общностен център, чието развитие се базира на прилагането на цялостен подход, основан на адаптивно социално поведение.С прилагането на този подход се цели да се спобоства за повишаване на компетентости на трите целеви групи на проекта. Сред основните дейности са стимулиране на ранното детско развитие при децата от 0 до 5 години, подкрепа на родителите и семействата им, както и овластяване и включване на общността. 

Срещата бе домакинствана и от г-н Иван Енев, кмет на с. Калитиново, който наблегна на доброто взаимодействие със Сдружение "Самаряни" и ефекта, който имат предлаганите услуги и дейности сред местната общност.