Oбщественото обсъждане на Концепцията на Закона за социалните услуги

Oбщественото обсъждане на Концепцията на Закона за социалните услуги

Областна администрация - Стара Загора домакинства официална среща, на която бе представен и дискутиран разработения проект на Концепция на Закона за социалните услуги,  публикуван за обществено обсъждане на 8 юни 2018 г. на Правителствения портал за обществени консултации на МС и на интернет страницата на МТСП. Срещата премина под председателството на Областния управител г-жа Гергана Микова. В общественото обсъждане участваха представители на общините от областта, на държавни и общински социални институции, на неправителствени организации, както и началника на РУО - Стара Загора.

В срещата Сдружение "Самаряни" бе представлявано от г-н Димо Димов-Лемуил, Изпълнителен директор. Участниците в срещата споделиха мнения и препоръки за Закона за социалните услуги. В срок до 7 юли всики становища ще бъдат внесене в писмен вид в Областна администрация - Стара Загора, след което те ще бъдат изпратени в МТСП.