Пчеларство и младежка заетост

Пчеларство – програми за финансиране

 

Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS), 2004-05 се осъществява от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН).

Проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране” (МТСП, 2004-05).

Програма «Насърчаване на заетостта и професионално обучение в областта на пчеларството»  (МТСП, 2004-05).

www.mlsp.government.bg/bg/projects/PCHELI-2-LAST.doc

Програма «Сапард» - пчеларство (Министерство на земеделието и горите)

www.msgar.government.bg

www.mzgar.government.bg/Sapard/Sapard.htm

www.union-vuzrazdane.com/bg/activities/sapard/sapard45.html

www.cibolabg.com/sapard/news.php

Програма „Фар” (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)

http://www.mrrb.government.bg/

www.mrrb.government.bg/page4.php?P=245&SP=250

Агенция на малките и средните предприятия

Полезни връзки в областта на пчеларството и селското стопанство

Специализирано изложение "Липа", Стара Загора

Агро Борса

Агронет

Асоциация на преработвателите и търговци на пчелни продукти

„Бул – Мед” ООД

Пчеларски вестник

Български ветеринарен център - БГ Вет

Селскостопански новини, обяви, коментари

Селскостопански портал

„Сизиф” АД

Тракийски университет, Стара Загора

"Палхутев мед" АД

Асоциация на земеделските производители в България

Агро БГ - селскостопански портал

Национална служба за съвети в земеделието

Добрички панаир - Пчеломания

НБО "Български пчеларски съюз"

Национален браншови пчеларски съюз - Алдомировци

Списание "Пчела и кошер"

Пчеларско дружество "Липа", с. Храбърско, общ. Божурище

Чист мед - Велико Търново

"Рам Комерс", АД

Национална развъдна асоциация по пчеларство

Областна дирекция "Земеделие и гори", гр. Стара Загора

Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Стара Загора