Предизвикателства и трудности, опит и успешни практики

Предизвикателства и трудности, опит и успешни практики

Увеличават ли се случаите на домашно насилие и трафик сред жените и децата? Колко труднен или колко лесен е достъпа до Кризисните центрове в България? Плюсовете и минусите на работата с непълнолетни, непридружени деца и оказването на навременна и професионална подкрепа? Тези и още много други актуални въпроси бяха дискутирани по време на срещата за обмяна на опит, състояла се в гр Шумен, на 14 април, между специалистите от Кризисен център "Самарянска къща", управлявана от Сдружение "Самаряни" и Кризисния център, гр Шумен. Как функционира всяка една от услугите и какви нови идеи биха могли да помогнат за намаляване на непосредствения рис за жените и децата, пострадали от физическо, емоционално и/или сексуално насилие, бяха експертно обсъдени по време на срещата. Бяха споделени трудности и предизвикателства, както и професионални и изпитани подходи за подкрепа, консултиране и социално-психологическа помощ. С богатия си опит от 2004 г., екипът на Самарянска къща разказа за историята на услугата, трансформациите през които тя е преминала, за подкрепящите партньорства и постигнатите и предстоящи цели.